náš logo

Kvalita, Zodpovednosť, Kreativita

Našim cieľom je dlhodobá spolupráca a vzájomná dôvera pre Vašu maximálnu spokojnosť.

Musí mať podnikateľ pečiatku?

/ flashcompany

musí mať podnikateľ pečiatku?Žiadny zákon neprikazuje podnikateľom používať v obchodnom a úradnom styku pečiatku. Musia ju používať jedine štátne orgány, kde pečiatka obsahuje štátny znak a má okrúhly tvar (súdni znalci a súdni tlmočníci, exekútori, notári). Používanie pečiatky je však napriek tomu u nás veľmi rozšírené. V praxi sa používajú rôzne ľubovoľné druhy a tvary pečiatok, väčšinou s čiernou alebo modrou farbou náplne, ale používa sa aj napríklad zelená náplň, červená, fialová.

Musí mať účtovný doklad pečiatku?

Ak podnikateľ nie je platiteľom DPH, musí mať účtovný doklad náležitosti podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, ak je podnikateľ platca DPH, musí mať náležitosti podľa § 71 ods.2 zákona o DPH. V zozname náležitostí, ktoré musí obsahovať účtovný doklad sa v  týchto zákonoch nikde nespomína pečiatka, nie je predpísaná ani forma uvedenia náležitostí podľa týchto zákonov, takže účtovný doklad nemusí obsahovať pečiatku.

Čo by mala obsahovať pečiatka?

Pečiatka slúži nato, aby podala o podnikateľovi stručné a najdôležitejšie informácie o základných údajoch potrebné pre obchodný, úradný a platobný styk.

Aby čo najlepšie splnila svoj účel, mala by obsahovať:

  • obchodné meno firmy (poprípade meno používateľa),
  • sídlo firmy alebo adresu používateľa,
  • predmet podnikania,
  • IČO, DIČ, alebo IČ DPH (ak je používateľ platiteľom DPH),
  • telefónne číslo a email, fax, prípadne aj webovú stránku používateľa,
  • logo firmy

Výrobcovi pečiatky nemusí preukazovať firma, resp. živnostník totožnosť žiadnym dokladom, či autorizáciou štatutára obchodnej spoločnosti a podobne. Pečiatky sa vyrábajú rôznymi technológiami, najznámejšia je výroba pečiatky formou Flash technológie a formou lasera. V poslednom čase sa tešia veľkej obľube vreckové pečiatky alebo pečiatky kombinované s perom, ktoré sú ukryté vo vrchnáku pera. Pri podnikaní sa často nevyhneme aj dennému vypisovaniu dátumov na doklady (faktúry, dodacie listy a iné). Pre takýto prípad je veľkým pomocníkom vyhotovenie dátumovej pečiatky s formátom dátumu deň/mesiac/rok, ktorá môže byť zhotovená poprípade aj s krátkym textom. (napríklad – Prišlo dňa, Odoslané dňa a iné).

Zdroj: www.podnikam.webnoviny.sk