náš logo

Kvalita, Zodpovednosť, Kreativita

Našim cieľom je dlhodobá spolupráca a vzájomná dôvera pre Vašu maximálnu spokojnosť.

prospekty

Prospekty

Prospekty patria medzi tlačoviny, ktoré sú využívané hlavne na prezentáciu produktov spoločnosti. Prospekt ako reklamná tlačovina je reprezentatívnejším stvárnením jednoduchého ponukového listu. Obsahuje aj grafické stvárnenie produktu, čím reprezentačná schopnosť tejto tlačoviny rastie.